Gamification algemeen

Als je op het woord ‘gamification’ gaat googelen, dan vind je veelal een omschrijving in de richting van:

“Gamification is het toevoegen van spelelementen aan alledaagse processen, met als doel mensen meer te motiveren en te betrekken in deze processen”.

Deze alledaagse processen kunnen van alles zijn. In het onderwijs bedoelen we met deze processen het overdragen van de leerstof naar de leerling. Het platte doel van gamification is dus eigenlijk het stimuleren van de doelgroep, in dit geval leerlingen, om een proces te doorlopen en om daarbij de doelgroep vast te houden op momenten waar men normaliter zou afhaken. Oftewel: om de kinderen betrokken te houden.